×

ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  +30 26610 21300   info@onferry.com

ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  +30 26610 21300   info@onferry.com

Όροι Ταξιδίου

 

Οι επιβάτες οφείλουν να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον 45 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου.
2.   Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου και σε κάθε περίπτωση στο χρόνο που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα.
3.    Για κάθε ακύρωση πριν την αναχώρηση του πλοίου επιστρέφεται το 50% της αξίας του εισιτηρίου με την παράδοση του πρωτότυπου εισιτηρίου στον κεντρικό πράκτορα του λιμένα αναχώρησης. Δεν γίνονται δεκτές τηλεφωνικές ακυρώσεις καθώς και ακυρώσεις μέσω fax ή e-mail. Ο επιβάτης μπορεί να μετατρέψει το εισιτήριο του σε open έως και εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου. Την ημέρα του ταξιδιού δεν επιστρέφεται κανένα ποσό.
 
4.    Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου ο επιβάτης πρέπει να αγοράσει καινούριο, να δηλώσει εγγράφως την απώλεια στην εταιρεία με όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου ( ημέρα και ώρα ταξιδιού, διαδρομή, αριθμό εισιτηρίου και τον αριθμό του νέου εισιτηρίου μαζί με φωτοτυπία του). Μετά από έλεγχο της εταιρείας και εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης , εφόσον προκύψει ότι το απoλεσθέν εισιτήριο δεν ταξίδεψε, ο επιβάτης μπορεί να λάβει δωρεάν εισιτήριο ισόποσης αξίας  με το απoλεσθέν.
 
5.    Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις δρομολογίου , παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή σε εντολές ΥΕΝ και Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας και γίνονται με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών.
 
6.    Σε περίπτωση ανεκτέλεστου δρομολογίου  για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγόρευση απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών) η εταιρεία επιστρέφει ολόκληρη την αξία του εισιτηρίου και μόνο αυτή.
 
7.    Τα δρομολόγια μπορούν να τροποποιηθούν, και οι αλλαγές αυτές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.seajets.gr) στο σύστημα κρατήσεων.
 
8.    Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και αναγράφουν οπωσδήποτε:
Το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας του επιβάτη
Το φύλο: άνδρας / γυναίκα
Την ηλικία: ενήλικος/παιδί/βρέφος
9.   Παρακαλούμε να ζητάτε από τον εκδότη του εισιτηρίου σας την καταγραφή τηλεφώνου επικοινωνίας ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην εταιρεία σε περίπτωση ανωτέρας βίας να επικοινωνεί μαζί σας.
 

Γενικοί Όροι Ταξιδίου

Οι επιβάτες οφείλουν να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον 45 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου.

Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου και σε κάθε περίπτωση στο χρόνο που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα.

Για κάθε ακύρωση πριν την αναχώρηση του πλοίου επιστρέφεται το 50% της αξίας του εισιτηρίου με την παράδοση του πρωτότυπου εισιτηρίου στον κεντρικό πράκτορα του λιμένα αναχώρησης. Δεν γίνονται δεκτές τηλεφωνικές ακυρώσεις καθώς και ακυρώσεις μέσω fax ή e-mail. Ο επιβάτης μπορεί να μετατρέψει το εισιτήριο του σε open έως και εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου. Την ημέρα του ταξιδιού δεν επιστρέφεται κανένα ποσό.

 Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου ο επιβάτης πρέπει να αγοράσει καινούριο, να δηλώσει εγγράφως την απώλεια στην εταιρεία με όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου ( ημέρα και ώρα ταξιδιού, διαδρομή, αριθμό εισιτηρίου και τον αριθμό του νέου εισιτηρίου μαζί με φωτοτυπία του). Μετά από έλεγχο της εταιρείας και εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης , εφόσον προκύψει ότι το απoλεσθέν εισιτήριο δεν ταξίδεψε, ο επιβάτης μπορεί να λάβει δωρεάν εισιτήριο ισόποσης αξίας  με το απoλεσθέν.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις δρομολογίου , παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή σε εντολές ΥΕΝ και Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας και γίνονται με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών.

Σε περίπτωση ανεκτέλεστου δρομολογίου  για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγόρευση απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών) η εταιρεία επιστρέφει ολόκληρη την αξία του εισιτηρίου και μόνο αυτή.

Τα δρομολόγια μπορούν να τροποποιηθούν, και οι αλλαγές αυτές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.seajets.gr) στο σύστημα κρατήσεων.

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και αναγράφουν οπωσδήποτε:Το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας του επιβάτηΤο φύλο: άνδρας / γυναίκαΤην ηλικία: ενήλικος/παιδί/βρέφος

Παρακαλούμε να ζητάτε από τον εκδότη του εισιτηρίου σας την καταγραφή τηλεφώνου επικοινωνίας ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην εταιρεία σε περίπτωση ανωτέρας βίας να επικοινωνεί μαζί σας.

 

 
  • BOOK ONLINE
  • E-MAIL ΚΡΑΤΗΣΗ

BOOK ONLINE

• Για ταξίδι με διαφορετικές εταιρείες, θα πρέπει να κάνετε ξεχωριστή κράτηση για κάθε διαδρομή
• Χρησιμοποιείστε το Πολλαπλό ταξίδι για συνδυασμό 4 διαδρομών εξωτερικού –εσωτερικού στην ίδια κράτηση
Μέγ. αριθμός επιβατών 6:
Παρακαλώ επιλέξτε τον ακριβή αριθμό επιβατών, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών/βρεφών
Μέγ. αριθμός οχημάτων 2:
Παρακαλώ επιλέξτε τον ακριβή αριθμό των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των baggage & boat trailers.

CONTACT OUR EXPERTS

Φόρμα expert
Μετάβαση
ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Από
Πρός
Ημερομηνία Αναχώρησης
Ημερομηνία Επιστροφης
Επιβάτες
Ημ/νια Γέννησης
Ημ/νια Γέννησης
Ημ/νια Γέννησης
Ημ/νια Γέννησης
Ημ/νια Γέννησης
Ημ/νια Γέννησης
Οχήματα
1ο ΟΧΗΜΑ
2ο ΟΧΗΜΑ
Τα κατοικίδια ταξιδεύουν στην καμπίνα* σας (*σε κατηγορία καμπίνας φιλική για κατοικίδια) ή στους ειδικούς χώρους για κατοικίδια στο κατάστρωμα
Κατοικίδια
Για Επιβάτες με Τροχόσπιτο
  • Camping All Inclusive
Διαμονή σε εσωτερική καμπίνα & 30% έκπτωση σε γεύματα στην τιμή καταστρώματος & τροχόσπιτου . Ισχύει όλο τον χρόνο με την Minoan Lines
  • Camping Εν Πλω
Διαμονή στο τροχόσπιτό σας Ισχύει: Απρίλιο – Οκτώβριο με την Anek – Superfast
  • Camper Special
Διαμονή σε εσωτερική καμπίνα στην τιμή καταστρώματος & τροχόσπιτου . Ισχύει Νοέμβριο - Μάρτιο με την Anek – Superfast
Camping Εν πλω
Ναι
Όχι
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο

grit head

ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ

Εγγυημένα η καλύτερη τιμή

Ε.Β 20% έκπτωση

31 FREE 20% Οικογένειες (4)

stnt 20% κάτω των 26 χρόνων

It 30% στην επιστροφή

Χωρίς Service Fee | Χωρίς Κρυμμένα Κόστη

ezgif.com-optimize GR

GrIt

Ελλάδα – Ιταλία

+30 26610 21300

Κάντε Κράτηση

Συνεργαζόμαστε με τις εταιρείες

MINOAN LINESGRIMALDI LINESVENTOURIS Ferries
ANEK LinesHELLENIC SEAWAYSBLUE STAR Ferries
SUPERFAST FerriesGolden Star FerriesANEK SUPERFAST
AEGEON PELAGOSZante FerriesSEA JETS
Aegean Speed LinesSarris Cruises