×

ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  +30 26610 21300   info@onferry.com

ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  +30 26610 21300   info@onferry.com

Όροι Ταξιδίου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

1. Οι επιβάτες οφείλουν να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον 45 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου. Επιβάτες που φτάνουν στο λιμάνι μετά τον απόπλου, δεν δικαιούνται επιστροφή ναύλου.

2. Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αναμονής φόρτωσης 1 ώρα πριν τον απόπλου και σε κάθε περίπτωση στο χρόνο που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα.

 

3. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα εκδοθέντα εισιτήρια ακυρώνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

  • Έως 14 ημέρες πριν τον απόπλου: 100% επιστροφή ναύλου
  • Έως 7 ημέρες πριν τον απόπλου: 75% επιστροφή ναύλου
  • Έως 12 ώρες πριν τον απόπλου: 50% επιστροφή ναύλου

 

Η ακύρωση είναι δυνατή μόνο με την προσκόμιση των εισιτηρίων σας στον ταξιδιωτικό πράκτορα από τον οποίο τα έχετε προμηθευτεί και όχι μέσω τηλεφώνου, φαξ ή email. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μετατροπής των εισιτηρίων σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (Open) τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον απόπλου. Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν με εισιτήρια άλλης ημερομηνίας σε δρομολόγιο οποιασδήποτε διαδρομής της εταιρείας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν για ένα έτος και δεν ακυρώνονται και σε περίπτωση διαφοράς στην τιμή ναύλου, η διαφορά δεν επιστρέφεται. Για την μετατροπή του εισιτηρίου σας σε εισιτήριο ανοικτής ημερομηνίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση του εισιτηρίου στον εκδότη του, σε οποιοδήποτε κεντρικό πρακτορείο ή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Σε περίπτωση ακύρωσης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 ωρών πριν τον απόπλου: ο ναύλος δεν επιστρέφεται.

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Οι όροι της προηγούμενης ερώτησης ισχύουν και για ακυρώσεις εισιτηρίων που αγοράστηκαν μέσω της ιστοσελίδας. Σε αυτήν την περίπτωση και μόνο, παρέχεται η δυνατότητα αίτησης ακύρωσης εισιτηρίου μέσω email, το οποίο θα πρέπει να έχει αποσταλεί τουλάχιστον 1 εργάσιμη ημέρα πριν τις αντίστοιχες προθεσμίες ακυρωτικών (βλέπε προηγούμενη ερώτηση) και στο οποίο θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία της κράτησης. Σε περίπτωση που το εισιτήριο έχει ήδη εκδοθεί, είναι απαραίτητη η προσκόμισή του στα γραφεία της εταιρείας ή στον κεντρικό πράκτορα του λιμένα αναχώρησης. Εισιτήρια που αγοράστηκαν μέσω της ιστοσελίδας μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας (Open) μέσω email, μόνο αν το αίτημα έχει σταλεί τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες πριν τον απόπλου ή εναλλακτικά έως και 24 ώρες πριν τον απόπλου εάν το αίτημα σταλεί από οποιονδήποτε κεντρικό λιμενικό πράκτορα.

 

4. Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου σας, πρέπει να ενημερώσετε είτε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή την εταιρεία τουλάχιστον 1 ώρα προ του απόπλου του πλοίου, τηλεφωνικά ( +30 210 4121001 και +30 210 4101480 ) ή μέσω e-mail ( reservations.dpt@seajets.gr). Στην συνέχεια, θα πρέπει να εκδώσετε εκ νέου εισιτήριο και να δηλώσετε εγγράφως την απώλεια στην εταιρεία, μαζί με όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος και του νέου εισιτηρίου (ημέρα και ώρα ταξιδιού, διαδρομή, αριθμός απολεσθέντος και νέου εισιτηρίου, φωτοτυπία του νέου εισιτηρίου). Μετά από έλεγχο της εταιρείας και εντός 1ος μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον προκύψει ότι το απoλεσθέν εισιτήριο δεν χρησιμοποιήθηκε, μπορείτε να λάβετε ένα δωρεάν εισιτήριο ισόποσης αξίας με αυτό το οποίο χάθηκε.

 

5. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις δρομολογίων, παρεκκλίσεις και μη τήρηση κανονικής πορείας που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή σε εντολές ΥΕΝ και Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή γίνονται με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών.

 

6. Σε περίπτωση ανεκτέλεστου δρομολογίου λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. απαγόρευση απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών) η εταιρεία επιστρέφει το σύνολο της αξίας του εισιτηρίου και μόνο αυτό.

 

7. Τα δρομολόγια μπορούν να τροποποιηθούν και κάθε αλλαγή ανακοινώνεται στο σύστημα κρατήσεων, στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.seajets.gr).

 

8. Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ονομαστικά και αναγράφουν οπωσδήποτε: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, φύλο και ηλικία (ενήλικος / παιδί / βρέφος)

 

9. Παρακαλούμε ζητήστε από τον εκδότη του εισιτηρίου σας να καταγράψει το τηλέφωνο επικοινωνίας σας ώστε η ενημέρωση σας σε περίπτωση ματαίωσης δρομολογίου (λόγω ανωτέρας βίας ή τροποποίησής του) να είναι άμεση.

 

10. Συνιστούμε γρήγορη έκδοση εισιτηρίων καθότι η  διαθεσιμότητα της προσφοράς των  19 ευρώ δεν είναι απεριόριστη.

 

 
  • BOOK ONLINE
  • E-MAIL ΚΡΑΤΗΣΗ

BOOK ONLINE

• Για ταξίδι με διαφορετικές εταιρείες, θα πρέπει να κάνετε ξεχωριστή κράτηση για κάθε διαδρομή
• Χρησιμοποιείστε το Πολλαπλό ταξίδι για συνδυασμό 4 διαδρομών εξωτερικού –εσωτερικού στην ίδια κράτηση
Μέγ. αριθμός επιβατών 6:
Παρακαλώ επιλέξτε τον ακριβή αριθμό επιβατών, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών/βρεφών
Μέγ. αριθμός οχημάτων 2:
Παρακαλώ επιλέξτε τον ακριβή αριθμό των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των baggage & boat trailers.

CONTACT OUR EXPERTS

Φόρμα expert
Μετάβαση
ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Από
Πρός
Ημερομηνία Αναχώρησης
Ημερομηνία Επιστροφης
Επιβάτες
Ημ/νια Γέννησης
Ημ/νια Γέννησης
Ημ/νια Γέννησης
Ημ/νια Γέννησης
Ημ/νια Γέννησης
Ημ/νια Γέννησης
Οχήματα
1ο ΟΧΗΜΑ
2ο ΟΧΗΜΑ
Τα κατοικίδια ταξιδεύουν στην καμπίνα* σας (*σε κατηγορία καμπίνας φιλική για κατοικίδια) ή στους ειδικούς χώρους για κατοικίδια στο κατάστρωμα
Κατοικίδια
Για Επιβάτες με Τροχόσπιτο
  • Camping All Inclusive
Διαμονή σε εσωτερική καμπίνα & 30% έκπτωση σε γεύματα στην τιμή καταστρώματος & τροχόσπιτου . Ισχύει όλο τον χρόνο με την Minoan Lines
  • Camping Εν Πλω
Διαμονή στο τροχόσπιτό σας Ισχύει: Απρίλιο – Οκτώβριο με την Anek – Superfast
  • Camper Special
Διαμονή σε εσωτερική καμπίνα στην τιμή καταστρώματος & τροχόσπιτου . Ισχύει Νοέμβριο - Μάρτιο με την Anek – Superfast
Camping Εν πλω
Ναι
Όχι
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο

grit head

ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ

Εγγυημένα η καλύτερη τιμή

Ε.Β 20% έκπτωση

31 FREE 20% Οικογένειες (4)

stnt 20% κάτω των 26 χρόνων

It 30% στην επιστροφή

Χωρίς Service Fee | Χωρίς Κρυμμένα Κόστη

ezgif.com-optimize GR

GrIt

Ελλάδα – Ιταλία

+30 26610 21300

Κάντε Κράτηση

Συνεργαζόμαστε με τις εταιρείες

MINOAN LINESGRIMALDI LINESVENTOURIS Ferries
ANEK LinesHELLENIC SEAWAYSBLUE STAR Ferries
SUPERFAST FerriesGolden Star FerriesANEK SUPERFAST
AEGEON PELAGOSZante FerriesSEA JETS
Aegean Speed LinesSarris Cruises