×

ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  +30 26610 21300   info@onferry.com

ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  +30 26610 21300   info@onferry.com

Όροι ταξιδίου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η μεταφορά των επιβατών, των αποσκευών και των αυτοκινήτων διέπεται από:
α)  τη Σύμβαση Αθηνών σχετικά με τη Θαλάσσια μεταφορά Επιβατών  και των Αποσκευλων τους, του 1974 και του πρωτοκόλλου αυτής του 1976.
β) τη Σύμβαση των Βρυξελών του 1924 και των πρωτοκόλλων  αυτής του 1968 και 1979.
γ) τον Ελληνικό Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.
δ) τους γενικούς όρους μεταφοράς της ANEK LINES.
Οι παραπάνω όροι περιέχουν εξαιρέσεις και περιορισμούς της ευθύνης του μεταφορέα  σε περίπτωση θανάτου, ασθένειας ή σωματικής βλάβης, βλάβης ή απώλειας οχημάτων και αποσκευών ή για καθυστέρηση ή αλλαγή πορείας.
Ειδικότερα η Σύμβαση Αθηνών περιλαμβάνει όρια ευθύνης  του μεταφορέα για θάνατο ή ασθένεια ή σωματικές βλάβες, απώλεια ή βλάβη σε αποσκευές ή οχήματα, όπως και απώλεια ή ζημία σε τιμαλφή.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Με βάση την Κοινοτική Οδηγία 98/41, το Προεδρικό διάταγμα 23/99 της Ελληνικής Πολιτείας και τη Διεθνή Οδηγία Solas, προκειμένου να πραγματοποιηθεί κράτηση υποχρεωτικά, γνωστοποιούνται στην εταιρία τα παρακάτω στοιχεία:
α) Για τους επιβάτες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
-Επώνυμο- Όνομα -Φύλο-Χαρακτηρισμός ηλικίας (ενήλιξ – παιδί -βρέφος).
-Τύπος οχήματος-Αριθμός κυκλοφορίας.
β) Για τους επιβάτες – μη υπήκοους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούνται επιπλέον:
-Υπηκοότητα
-Αριθμός διαβατηρίου.
Τα εισιτήρια ισχύουν για 1 έτος  από την ημερομηνία έκδοσης τους.

ΑΛΛΑΓΕΣ- ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 • Αλλαγές ή ακυρώσεις εισιτηρίων γίνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης, τα λιμενικά ή κεντρικά πρακτορεία της ANEK LINES.
 • Για ακυρώσεις εισιτηρίων επιστρέφεται η ακόλουθη αξία  από την τιμή του εισιτηρίου (ανάλογα  με τον χρόνο ακύρωσης πριν την αναχώρηση:
 • Έως 30 ημ. πριν: 100% της αξίας του εισιτηρίου.
 • Έως 7 ημ. πριν: 80% της  αξίας του εισιτηρίου.
 • Έως 24 ώρες πριν: 50% της αξίας του εισιτηρίου.
 • Τις τελευταίες 24 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιασθεί κατά την επιβίβαση, η ANEK LINES δεν έχει καμία υποχρέωση  για την επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου.
 • Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο από το πρακτορείο έκδοσης και μετά από έγκριση της εταιρίας.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου πρέπει:
α) να ενημερώνεται  αμέσως  το πρακτορείο που εξέδωσε ή η ANEK LINES και
β) να εκδοθεί νέο εισιτήριο, με επιβάρυνση του επιβάτη.
Η επιστροφή της αξίας του απολεσθέντος εισιτηρίου, γίνεται μόνο από το πρακτορείο έκδοσης τρεις μήνες μετά την ημερομηνία ταξιδιού και αφού διαπιστωθεί ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

 • Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης τους. Ο ναύλος επιστροφής υπολογίζεται πάντα με βάση το ναύλο της χαμηλής περιόδου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει (επιστρέψει) σε μέση ή υψηλή περίοδο, οφείλει να εκδώσει συμπληρωματικό εισιτήριο, καταβάλλοντας την διαφορά. Στην περίπτωση δε που το ισχύον ναυλολόγιο, στην διάρκεια του ανοικτού εισιτηρίου έχει τροποποιηθεί, οι επιβάτες οφείλουν να καταβάλλουν την διαφορά.
 • Οι επιβάτες με εισιτήριο ανοικτής ημερομηνίας, οφείλουν να προβαίνουν  εγκαίρως σε κράτηση θέσεως, διαφορετικά η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη αν δεν υπάρχει προς διάθεση  η επιθυμητή θέση.
 • Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί κάποιο εισιτήριο που έχεις εξαρχής εκδοθεί ως εισιτήριο ανοικτής ημερομηνίας , τότε ο επιβάτης δικαιούται επιστροφή  του ναύλου, η οποία μπορεί να γίνει μόνο από το πρακτορείο έκδοσης και όχι από οποιοδήποτε άλλο γραφείο.
 • Σε περίπτωση που κάποιος επιβάτης εκδώσει εισιτήριο  συγκεκριμένης ημερομηνίας το οποίο στη συνέχεια μετατραπεί σε εισιτήριο ανοιχτής ημερομηνίας και δεν χρησιμοποιηθεί, τότε επιβάλλονται  ακυρωτικά σύμφωνα με τους γενικούς όρους ΑΛΛΑΓΕΣ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ της Εταιρίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΝΑΥΛΟΙ

 • Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα προσέγγισης του πλοίου στην είσοδο του λιμανιού. Για τυχόν καθυστερήσεις, που οφείλονται σε ευθύνες τρίτων ή ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.
 • Οι τιμές των εισιτηρίων συμπεριλαμβάνουν την θαλάσσια μεταφορά και τα λιμενικά τέλη.
 • Γεύματα και ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή των εισιτηρίων.
 • Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.
 • Η ANEK LINES διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει  το πρόγραμμα δρομολογίων της ή τους ναύλους, χωρίς προειδοποίηση.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

 • Οι ειδικές εκπτώσεις – προσφορές δεν είναι αθροιστικές. Ο μειωμένος ναύλος επιστροφής  κατά 30%, προσφέρεται μόνον στην περίπτωση ταυτόχρονης έκδοσης εισιτηρίου μετ’ επιστροφής.
 • Οι επιβάτες που δικαιούνται κάποια ειδική έκπτωση , οφείλουν  να το δηλώνουν πριν την έκδοση του εισιτηρίου. Μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού, ουδεμία επιστροφή ναύλου πραγματοποιείται.
 • Για ειδικές τιμές ομάδων  (groups) λεωφορείων και ασυνόδευτων αυτοκινήτων, χρειάζεται ειδική συμφωνία.

ΠΑΙΔΙΑ

 • Παιδιά έως 4 ετών χωρίς δικαίωμα κλίνης, ταξιδεύουν δωρεάν  και είναι απαραίτητη η κράτηση και έκδοση εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο.
 • Παιδιά έως 4 ετών με δικαίωμα κλίνης, έχουν έκπτωση 50%.
 • Παιδιά από 4 έως και 12 ετών, έχουν έκπτωση 50% σε όλες τις κατηγορίες θέσεων.
 • Τα παιδιά που ταξιδεύουν σε καμπίνα, πρέπει να συνοδεύονται από έναν ενήλικα  με πλήρη ναύλο.

ΜΟΝΟΚΛΙΝΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

Σε περίπτωση κράτησης δίκλινης καμπίνας για αποκλειστική χρήση, υπάρχει επιβάρυνση το 50% του ναύλου του δεύτερου κρεβατιού.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Τα πλοία διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένες καμπίνες και οι κοινόχρηστοι χώροι είναι εύκολα προσβάσιμοι. Είναι απαραίτητο λόγω περιορισμένου αριθμού καμπινών να γίνεται έγκαιρα κράτηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

 • Η επιβίβαση αρχίζει 3 ώρες πριν την αναχώρηση  του πλοίου.
 • Οι επιβάτες πρέπει να παρουσιάζονται στα λιμενικά πρακτορεία το αργότερο 2 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Μετά από αυτό το διάστημα, η ANEK LINES διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση χωρίς οποιαδήποτε επιστροφή ναύλου.
 • Όλοι οι επιβάτες οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα.
 • Η εταιρία, διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την επιβίβαση σε επιβάτη χωρίς τα απαραίτητα αυτά ταξιδιωτικά έγγραφα.
 • Εάν απαγορευτεί η είσοδος του επιβάτη σε άλλη χώρα τότε ο επιβάτης επιβαρύνεται με τον ναύλο επιστροφής. Εάν δε, επιβληθεί με πρόστιμο από τις Λιμενικές Αρχές λόγω μη έγκυρων εγγράφων του επιβάτη τότε το πρόστιμο επιβαρύνει  τον επιβάτη.
 • Εάν ο επιβάτης επιθυμεί να αποβιβασθεί πριν τον απόπλου του πλοίου ή σε άλλο λιμάνι από αυτό του αρχικού προορισμού του, τότε είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει  στο λογιστήριο του πλοίου και να πάρει μαζί του  τις αποσκευές και το αυτοκίνητο του.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ

 • Τα κατοικίδια ζώα πρέπει να συνοδεύονται από το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας τους και να ταξιδεύουν δωρεάν , σε ειδικό χώρο φύλαξης.
 • Απαγορεύεται ρητώς η παραμονή τους στις καμπίνες, τα εστιατόρια, τα bar και όλους τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους. Ο επιβάτης – συνοδός φέρει αποκλειστική ευθύνη για την φροντίδα και την ασφάλεια του κατοικίδιου  ζώου και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων που ισχύουν.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ

 • Οι αποσκευές μπορούν να παραμείνουν στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι επιβάτες παρακαλούνται να παίρνουν μαζί τους, μόνο τα απαραίτητα για το ταξίδι προσωπικά είδη.
 • Η ANEK LINES δεν ευθύνεται για απώλεια χρημάτων, πολύτιμων ειδών ή αποσκευών στους κοινοχρήστους χώρους του πλοίου, στα οχήματα ή τις καμπίνες.
 • Η απώλεια δηλώνεται στη ρεσεψιόν του πλοίου ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιβατών της ANEK LINES.
 • Μετά την αναχώρηση δεν επιτρέπεται η είσοδος στο garage  του πλοίου.

ΤΙΜΑΛΦΗ

Οι επιβάτες μπορούν να παραδώσουν, προς φύλαξη στο Λογιστήριο του πλοίου, χρήματα ή τιμαλφή που η αξία  τους δεν θα υπερβαίνει τα 500€.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά όπλων , φυσιγγίων, εκρηκτικών, εύφλεκτων, εμπρηστικών και γενικά επικίνδυνων υλών.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

 • Οι κυριότερες πιστωτικές κάρτες (AMERICAN EXPRESS, VISA, DINERS, MASTERCARD), γίνονται δεκτές  στα καταστήματα και στο «A la carte» εστιατόριο των πλοίων.
 • ΝΟΜΙΣΜΑ στο ΠΛΟΙΟ: € (Euro)

CAMPING ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

 • Το Camping στο πλοίο ισχύει από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου. Οι επιβάτες με τροχόσπιτα ή Campers οφείλουν να παρουσιάζονται στο γραφείο επιβίβασης το αργότερο 2 ½ ώρες πριν την ώρα αναχώρησης του πλοίου. Καθυστερημένη άφιξη του Camper ή τροχόσπιτου , πιθανόν να μην επιτρέψει τη φόρτωση του στο ανοικτό κατάστρωμα.
 • Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με Camper, μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα  τους κοινόχρηστους χώρους του  πλοίου (Bar, εστιατόρια, σαλόνια κ.τ.λ.) και τους παρέχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα στα Camper τους.
 • Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση υγραερίου ή άλλου καυσίμου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών (χωρίς αυτοκίνητο), υπάρχει ειδικό λεωφορείο από και προς: Αθήνα, Πειραιά και Πάτρα. Η χρήση του λεωφορείου, γίνεται  με οικονομική επιβάρυνση του επιβάτη.
Για πληροφορίες, κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίου, μπορείτε να απευθυνθείτε:
Α) Από Πάτρα για Αθήνα – Πειραιά: Στη Reception και στο λογιστήριο του πλοίου.
Β) Από Πειραιά – Αθήνα για Πάτρα:
-Ακτή Κονδύλη 22, Πειραιάς – Τηλ:210 41 97 430.
-Λ. Αμαλίας 48, Σύνταγμα – Τηλ: 210 32 33 119.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Κάθε καμπίνα διατίθεται ως 2-κλινη, 3-κλινη, ή 4-κλινη με βάση τον αριθμό των επιβατών που τη χρησιμοποιούν και όχι βάση του αριθμού των κλινών που διαθέτει.
 • Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα όλους τους κοινόχρηστους χώρους των πλοίων (bar, εστιατόρια, σαλόνια, κτ.λ.).
 • Δεν επιτρέπεται ο ύπνος και το φαγητό στα σαλόνια  καις τους διαδρόμους του πλοίου.
 • Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις  του πληρώματος, οι οποίες αφορούν στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και έυρυθμης λειτουργίας του πλοίου. Σε περίπτωση διαφωνίας από την παρούσα σύμβαση μεταφοράς, η διαφωνία επιλύεται με βάση το Ελληνικό Δίκαιο  και αρμόδια αρχή είναι το Δικαστήριο με έδρα τα Χανιά Κρήτης.
 
 • BOOK ONLINE
 • E-MAIL ΚΡΑΤΗΣΗ

BOOK ONLINE

• Για ταξίδι με διαφορετικές εταιρείες, θα πρέπει να κάνετε ξεχωριστή κράτηση για κάθε διαδρομή
• Χρησιμοποιείστε το Πολλαπλό ταξίδι για συνδυασμό 4 διαδρομών εξωτερικού –εσωτερικού στην ίδια κράτηση
Μέγ. αριθμός επιβατών 6:
Παρακαλώ επιλέξτε τον ακριβή αριθμό επιβατών, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών/βρεφών
Μέγ. αριθμός οχημάτων 2:
Παρακαλώ επιλέξτε τον ακριβή αριθμό των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των baggage & boat trailers.

CONTACT OUR EXPERTS

Φόρμα expert
Μετάβαση
ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Από
Πρός
Ημερομηνία Αναχώρησης
Ημερομηνία Επιστροφης
Επιβάτες
Ημ/νια Γέννησης
Ημ/νια Γέννησης
Ημ/νια Γέννησης
Ημ/νια Γέννησης
Ημ/νια Γέννησης
Ημ/νια Γέννησης
Οχήματα
1ο ΟΧΗΜΑ
2ο ΟΧΗΜΑ
Τα κατοικίδια ταξιδεύουν στην καμπίνα* σας (*σε κατηγορία καμπίνας φιλική για κατοικίδια) ή στους ειδικούς χώρους για κατοικίδια στο κατάστρωμα
Κατοικίδια
Για Επιβάτες με Τροχόσπιτο
 • Camping All Inclusive
Διαμονή σε εσωτερική καμπίνα & 30% έκπτωση σε γεύματα στην τιμή καταστρώματος & τροχόσπιτου . Ισχύει όλο τον χρόνο με την Minoan Lines
 • Camping Εν Πλω
Διαμονή στο τροχόσπιτό σας Ισχύει: Απρίλιο – Οκτώβριο με την Anek – Superfast
 • Camper Special
Διαμονή σε εσωτερική καμπίνα στην τιμή καταστρώματος & τροχόσπιτου . Ισχύει Νοέμβριο - Μάρτιο με την Anek – Superfast
Camping Εν πλω
Ναι
Όχι
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο

grit head

ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ

Εγγυημένα η καλύτερη τιμή

Ε.Β 20% έκπτωση

31 FREE 20% Οικογένειες (4)

stnt 20% κάτω των 26 χρόνων

It 30% στην επιστροφή

Χωρίς Service Fee | Χωρίς Κρυμμένα Κόστη

ezgif.com-optimize GR

GrIt

Ελλάδα – Ιταλία

+30 26610 21300

Κάντε Κράτηση

Συνεργαζόμαστε με τις εταιρείες

MINOAN LINESGRIMALDI LINESVENTOURIS Ferries
ANEK LinesHELLENIC SEAWAYSBLUE STAR Ferries
SUPERFAST FerriesGolden Star FerriesANEK SUPERFAST
AEGEON PELAGOSZante FerriesSEA JETS
Aegean Speed LinesSarris Cruises